ติดต่อเราสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200